Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 108/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

II OZ 177/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Ł. P. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu , Nr [...] w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II SA/Ke 163/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy odroczenia zasadniczej służby wojskowej

II SA/Wa 380/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-12

Sprawa ze skargi Z. S. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 556/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi R.B. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

II SA/Wa 845/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia dotyczącego zdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1001/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-12

Sprawa ze skargi L. Ł. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie ustalenia kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej, związku stwierdzonych schorzeń ze służbą wojskową oraz określenia inwalidztwa

IV SA/Wr 306/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-07

Sprawa ze skargi G. T. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej

III SA/Kr 863/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi G. D. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania za zdolnego do czynnej służby wojskowej s k a r g ę

II OZ 583/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. , Nr [...] w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej
1   Następne >   2