Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Lu 417/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 1661/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

III SA/Kr 389/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania działalności składu materiałów budowlanych

II SA/Rz 1101/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na urządzenie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Po 1132/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 2093/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w G. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

III SAB/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Bd 910/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa).

II GZ 123/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-10

Zażalenie na decyzję SKO w Słupsku w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 56/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100