Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ke 18/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Sz 278/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-19

Skarga A. K. na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie przejęcia na własność przyłączy i zwrotu poniesionych kosztów na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

II OZ 164/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie nakazania udrożnienia przepustu pod drogą

II SA/Łd 176/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-26

Skarga J. H. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OW 96/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do nałożenia obowiązku utrzymania w należytym stanie urządzeń melioracji wodnych

II SAB/Łd 147/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie rozpoznania wniosków w sprawie legalności budowy stawów

II SAB/Lu 41/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie spływu wód opadowych

OSK 843/04 - Wyrok NSA z 2005-01-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej w Krotoszynie w przedmiocie sprostowania treści protokołu z sesji Rady.

II OSK 546/10 - Wyrok NSA z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

VIII SAB/Wa 9/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie niepodjęcia czynności egzekucyjnych
1   Następne >   +2   6