Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 1233/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zameldowania

III SA/Kr 823/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-05

Wniosek w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

III SA/Kr 180/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania

III SA/Kr 1176/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy sprostowania treści aktu urodzenia

III SA/Kr 266/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-30

Wniosek S. T. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. T. na odmowę udzielenia wyjaśnień przez Wojewodę

III SA/Kr 2158/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-13

Wniosek w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

III SA/Kr 751/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek w przedmiocie anulowania czynności materialno
1   Następne >   +2   +5   +10   45