Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 643/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie przyznania zapomogi losowej

III SA/Kr 305/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego

III SA/Kr 210/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie odmowy przyjęcia na studia doktoranckie

III SA/Kr 755/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

III SO/Kr 18/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-15

Wniosek Z. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

III SA/Kr 1239/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie ponownego rozpatrzenia podania/odwołania o przyjęcie na drugi kierunek studiów na Wydziale [...] Politechniki

III SA/Kr 189/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na I roku studiów III stopnia

III SA/Kr 661/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

III SA/Kr 344/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-28

Wniosek w przedmiocie przyjęcia na 'II' kierunek studiów.
1   Następne >   +2   +5   +10   21