Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Kr 1026/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-22

Wniosek w przedmiocie uznania za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej

III SA/Kr 716/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-28

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. W. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej MSWiA nr [...] w przedmiocie związku schorzenia i inwalidztwa ze służbą

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1211/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-22

Wniosek J. B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi J. B. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej oku nr [...]

III SA/Kr 593/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Kr 553/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku z opinią o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. Ś. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

III SA/Kr 716/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie związku schorzenia i inwalidztwa ze służbą

III SA/Kr 594/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-23

Wniosek w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia

III SA/Kr 1211/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-03

Wniosek w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2