Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Kr 89/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego

III SA/Kr 264/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-08

Wniosek w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej oraz zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Kr 13/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 963/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-03

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministrcyjnego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie sygn. akt. II SA/Kr 382/03

III SA/Kr 228/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody nr [...] w przedmiocie umorzenia należności

III SA/Kr 1317/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu poszukującego pracy

III SA/Kr 321/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku z opinią o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej, zasiłku dla bezrobotnych i stypendium po wznowieniu postępowania

III SA/Kr 326/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-03

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku

III SA/Kr 537/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-16

Wniosek w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

III SA/Kr 142/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku z opinią o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   15