Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 2385/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1016/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu [...] W.

II SA/Wa 1553/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2395/10

II SA/Wa 1129/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1129/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 622/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Wa 2599/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 417/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-05

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 1782/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 972/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkania
1   Następne >   2