Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SAB/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 818/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego z żądaną pisownią imion

IV SA/Wa 1046/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-19

Wniosek w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

IV SA/Wa 2338/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Skarga S. B. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania wniosku S. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Wa 2339/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-10

Skarga B. B. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania wniosku B. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Wa 2856/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-16

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 1105/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania

IV SA/Wa 2611/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-17

Skarga P. B. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania wniosku P. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych
1   Następne >   2