Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 34/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 548/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 451/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-21

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2561/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-19

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1904/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-03

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1279/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-21

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 564/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-19

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2207/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1775/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-08

Skarga K. M. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zwrotu wniosku wniosku K. M. o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie
1   Następne >   2