Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2291/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 182/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-07

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 11/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-03

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

I SA/Wa 883/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 2517/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1842/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

I SA/Wa 2008/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1704/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 1822/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 1115/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej
1   Następne >   +2   5