Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 2812/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

IV SA/Wa 1540/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej i wydalenia z terytorium RP

IV SA/Wa 1902/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1032/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 1036/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-02

Wniosek w przedmiocie wyłączenia z akt sprawy dokumentów niejawnych o klauzuli 'poufne'

IV SA/Wa 2425/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-04

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 472/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-24

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 676/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 936/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-09

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 2588/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-18

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
1   Następne >   2