Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 823/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 2179/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 382/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania

IV SA/Wa 433/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-05

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do oddania odpadu

IV SA/Wa 1220/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 477/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-06

Skarga Stowarzyszenia [...] w W. na postanowienie SKO w W. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania wniosku Stowarzyszenia [...] w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Wa 63/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-25

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do oddania odpadów

IV SA/Wa 735/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

IV SA/Wa 381/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-20

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie sprzętu elektrycznego i elektronicznego bez wpisu do rejestru

IV SA/Wa 2042/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-24

Wniosek w przedmiocie negatywnego zaopiniowania przedsięwzięcia
1   Następne >   2