Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

VIII SA/Wa 681/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stosunków wodnych

IV SA/Wa 2766/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1408/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-11

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia stanu poprzedniego terenu