Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu organicznego niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania oraz nałożenia opłaty sankcyj...

VI SA/Wa 690/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej postana...

VI SA/Wa 2304/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-24

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu partii produktów nieodpowiadających jakości handlowej

VI SA/Wa 1787/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-30

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu towaru

VI SA/Wa 692/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu organicznego niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania oraz nałożenia opłaty sankcyjnej post...