Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ke 233/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-05-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Lu 213/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-05-21

Sprawa ze skargi S. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia zastępczego

III SA/Kr 918/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyborów ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Wr 293/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-26

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na §1 pkt 7, 9, 19, 20 i 21 uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu w przedmiocie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Międzylesie

III SA/Lu 88/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

III SA/Wr 114/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-14

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 1 uchwały Rady Gminy K. w przedmiocie zmiany uchwały Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie wysokości diet radnych, w części, w jakiej zmienia wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

III SA/Wr 2/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-02

Sprawa ze skargi Wojewody D. na [...] uchwały Rady Miejskiej w S. w przedmiocie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

III SA/Wr 152/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy M. z dnia [...] r. Nr [...] w sprawie wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011

III SA/Wr 87/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie utworzenia instytucji Otoczenia Biznesu pod nazwą A

III SA/Wr 85/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L.K. w przedmiocie przedłużenia obowiązywania uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy L. K. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
1   Następne >   +2   +5   +10   50