Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 1100/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie bezczynności organu w zakresie rozpoznania wezwania

I OZ 251/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie wydania decyzji dotyczącej wypłaty równoważnika za remont lokalu mieszkalnego za 2009 r.

II SA/Go 157/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-28

Sprawa ze skargi S.D. w przedmiocie wymierzenia grzywny Komendantowi Powiatowemu Policji za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SA/Go 881/10

I OZ 297/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. , Nr [...] w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SO/Wa 35/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-16

Wniosek Z. Z. o wymierzenie Dyrektorowi Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny za nieprzekazanie skargi w sprawie bezczynności organu w zakresie wydania zaświadczenia żądanej treści wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OSK 986/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu ., sygn. akt II SO/Wr 9/06 wymierzające Radzie Miasta i Gminy Wleń grzywnę w kwocie 3000,00 zł za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Go 191/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-28

Sprawa ze skargi J.C. w przedmiocie wymierzenia organowi

II SA/Go 101/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-13

Sprawa ze skargi A.S. w przedmiocie wymierzenia organowi

II SA/Go 170/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-20

Sprawa ze skargi Z.B. o wymierzenie grzywny Komendantowi Powiatowemu Policji z tytułu niewykonania wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

II SO/Ol 34/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-30

Wniosek Z. R. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi A w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   +2   +5   7