Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2151/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi

VI SA/Wa 2147/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zakazu przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi

VI SA/Wa 2353/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-10

Skarga B. Sp. z o.o. z siedzibą w O. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania przedsiębiorcy do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań

VI SA/Wa 688/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-30

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa 'C.' Sp. z o.o. z siedzibą w G. na pismo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przedmiocie aktualizacji warunków technicznych

VI SAB/Wa 71/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nierozpoznania odwołania od decyzji nakazującej wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 2309/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SAB/Wa 50/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nierozpoznania odwołania

VI SA/Wa 2170/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 66/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 513/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o autoryzację laboratorium
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   5