Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 495/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

III SA/Łd 16/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie wysokości dodatku mieszkaniowego

OSK 1808/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie stanowiska wierzyciela co do za...

III SA/Lu 209/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 778/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii przyznania pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Rz 888/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych

III SA/Łd 8/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

III SA/Lu 641/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 689/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata

IV SA/Gl 818/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej
1   Następne >   +2   +5   10