Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 61/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania zasiłku okresowego zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. do wydania decyzji w powyższym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt sprawy.

IV SA/Wr 768/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 792/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 391/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 226/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji I instancji w sprawie przyznania zasiłku stałego

IV SA/Wr 235/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 503/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

IV SA/Wr 589/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Wr 44/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania U. K. zasiłku stałego

IV SA/Wr 153/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy opłacania składek emerytalno
1   Następne >   +2   +5   8