Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 814/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 925/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt małoletnich dzieci w Domu Dziecka ;

IV SA/Wr 35/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie w związku z kontynuowaniem nauki;

IV SA/Wr 771/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego;

OSK 1716/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 737/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego oraz bezpłatnych posiłków

II SA/Bd 184/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków

OSK 1671/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku okresowego gwarantowanego

I OSK 178/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

OSK 1615/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie utworzenie (...) Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie uchyla zaskarżony wyrok i
1   Następne >   +2   5