Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Bd 1026/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-16

Sprawa ze skargi Miejskiego Centrum Kultury w A. w przedmiocie grzywny na niewykonanie wyroku WSA w Bydgoszczy o sygn. akt I SA/Bd 498/10 przez Regionalną Izbę Obrachunkową w B.

II GSK 1113/11 - Wyrok NSA z 2012-08-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w B. w sprawie ze skargi M. C. K. w A. K. na niewykonanie wyroku przez R. I. O. w B. nr [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu oraz orzeczenia o istnieniu obowiązku