Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Op 35/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie podjęcia uchwały unieważniającej wybory sołtysa oraz uchwały o przeprowadzeniu ponownych wyborów sołtysa

II SAB/Op 16/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminy Strzelce Opolskie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Go 128/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i nakazania Wojewodzie wykonania niezbędnych czynności nakazanych prawem w zakresie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na koszt i ryzyko Gminy

II SAB/Łd 135/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie legalności wybudowania budynku mieszkalnego

II SAB/Po 128/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Sejmiku Województwa w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;

II SAB/Ol 18/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w podjęciu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej