Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

IV SA/Po 213/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

IV SA/Po 576/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ostrzeszów w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia w sprawie obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi oraz ich używania,

IV SA/Po 418/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy . w przedmiocie używania materiałów i artykułów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

II SA/Sz 81/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 6 uchwały Nr XXXIX/217/09 Rady Gminy w Wałczu w sprawie zakazu sprzedaży oraz zakazu używania w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiejskiej Wałcz środków pirotechnicznych i ogłuszających, działających na podobnych zasadach

IV SA/Po 753/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy P.