Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 180/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na lata 2014

II SA/Ol 42/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wilczęta w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

III SA/Gd 264/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Po 554/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Grodziec w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy Grodziec nr XXXIII/241/2014 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączenie...

IV SA/Wr 302/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach w przedmiocie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności odnoszących się do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia usług opiekuńczych

IV SA/Po 170/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krzymów w sprawie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Op 637/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie lokalnego programu pomocy społecznej promującej rodziny wielodzietne

IV SA/Wr 568/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej P.

II SA/Go 166/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Go 241/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/157/2008 z dnia [...]r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
1   Następne >   +2   5