Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celnych X

I SA/Go 907/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z [...]r. nr [...] w przedmiocie kwoty należności celnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

III SA/Wr 139/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-07

Skarga M. W. opiekuna prawnego W. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] r. o sygn. akt III SA/Wr 139/10

III SA/Wr 482/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Lu 391/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego

III SA/Wr 484/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Sz 1381/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 2319/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I GSK 1110/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   28