Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VI SA/Wa 250/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Sprawa ze skargi J. S.A. z siedzibą w W. o wymierzenie Agencji Rezerw Materiałowych grzywny na podstawie art. 154 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1567/08

I SA/Wa 117/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi J. J., M. J., A. J. i S. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 199/14

I SA/Wa 1488/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi B. F. o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie z dnia 13.11.2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 410/12 1. wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych płatną w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

II SA/Lu 292/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 45/02.

II SA/Go 157/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-28

Sprawa ze skargi S.D. w przedmiocie wymierzenia grzywny Komendantowi Powiatowemu Policji za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SA/Go 881/10

II SA/Go 103/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-14

Sprawa ze skargi A.M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 2949/01

I SA/Wa 2183/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi J.G. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 470/12

I SA/Wa 2184/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 528/12

I SA/Wa 577/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 50/12

II SA/Lu 659/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-07

Sprawa ze skargi D.M.G. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 658/05 dotyczącego zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   68