Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II SA/Wr 1005/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pieńsku w przedmiocie uchwalenia Projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Miasta i Gminy Pieńsk stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały.