Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 491/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi D.L. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2001r. do lipca 2002r.

SA/Bd 2798/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym

I SA/Wr 4055/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J.G. w przedmiocie Oddalenia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Ka 424/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodka Zamiejscowego w C. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług

I SA/Bk 5/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o stratę za 1999 r.

I SA/Gl 208/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ulgi płatniczej:

SA/Rz 347/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Ka 1236/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

SAB/Bk 37/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. w przedmiocie : podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

I SA/Wr 2991/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 1995 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100