Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Gd 323/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji określającej kwotę długu celnego

SA/Sz 503/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego p o s t a n o w i ł:

V SAB/Wa 4/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego [...] w W. w przedmiocie wydania rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o poprawne doręczenie decyzji nr [...] z dnia [...].0

I SA/Ka 2126/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie wartości celnej towaru

GSK 33/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Po 4070/01 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej;

V SA/Wa 81/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w W. w przedmiocie : Wartość celna towaru

I SA/Ka 2619/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-01

Sprawa ze skargi J. B. - 'A' w R. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie określenia wartości celnej towaru

I SA/Ka 2119/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie: uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie wartości celnej towaru

I SA/Ka 2125/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie wartości celnej towaru
1   Następne >   +2   +5   +10   30