Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Wr 2286/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta W. w sprawie zwrotu na rzecz J. H. wywłaszczonej nieruchomości oraz zwrotu wypłaconego odszkodowania

II SAB/Wr 2/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta G. w przedmiocie nie przedstawienia propozycji wykupu nieruchomości

I SA/Wa 293/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

SA/Bd 2845/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za przejętą nieruchomość

II SA/Lu 105/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Łd 1370/01 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

SA/Bk 1202/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

OSK 77/04 - Wyrok NSA z 2004-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

II SA/Łd 199/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości oraz odmowy przyznania odszkodowania

II SA/Łd 1347/01 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   7