Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Kr 144/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SA/Gl 52/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych na skutek cofnięcia skargi

II SA/Łd 1618/01 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku

II SAB/Wr 125/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie sfinansowania przez Gminę W. odtworzenia dokumentacji technicznej budynku

SAB/Bd 90/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazu rozbiórki wodociągu

IV SA 3997/02 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Op 50/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,

II SA/Gd 8/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie : pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

II SA/Wr 2308/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nakazania doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem samowolnie wykonanych robot budowlanych

II SA/Kr 160/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego przewodów kominowych
1   Następne >   +2   +5   +10   42