Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 2776/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołowie w przedmiocie wyboru zastępcy burmistrza I stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II określa, że zaskarżona uchwala nie może być wykonana.

II SA/Kr 2915/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie wystąpienia Gminy W. ze Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. do spraw budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów z siedzibą w Z.

II SA/Wr 2492/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie zmian w Statucie Organizacyjnym Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w R.

II SA/Wr 1518/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie odwołania Sekretarza Gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, określa, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana.

III SA/Wr 11/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) ilości oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy J.

II SA/Wr 2705/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jelcz-Laskowice w przedmiocie Statutu Gminy Jelcz

II SA/Gd 1534/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w K. w przedmiocie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali i czynszu za najem lokali socjalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy

II SA/Kr 3088/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zamiany nieruchomości leśnej

II SA/Gd 1305/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w K. w przedmiocie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały I

SA/Sz 2313/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4