Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 632/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Skarga D.J. i Starosty Ż. na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

IV SAB/Gl 29/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

VIII SA/Wa 586/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie wniosku o odszkodowanie

II SA/Ke 507/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 463/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wyznaczenia organowi I instancji terminu do załatwienia wniosków o przyznanie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 23/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie udzielenia pomocy doraźnej

II SA/Ol 774/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

I SA/Wa 285/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1391/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi J.O. na pismo Wójta Gminy R. , nr [...]

IV SA/Po 479/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   +2   5