Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 2209/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

V SA/Wa 2009/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

I SA/Bd 440/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych postanowił: odrzucić skargę

V SA/Wa 1953/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

V SA/Wa 2353/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie rozłożenia na raty należności z tytułu kary pieniężnej

V SA/Wa 2475/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

V SA/Wa 2497/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej o odmowie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i umorzenia postępowania.

V SA/Wa 2521/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

V SA/Wa 2136/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I SA/Sz 548/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na wynik kontroli D U K S z dnia[....] . Nr [...] w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi
1   Następne >   2