Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ke 609/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu

II SA/Ke 635/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu

VI SA/Wa 1789/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

VI SA/Wa 230/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-31

Skarga J. s.r.o. z siedzibą w K., S. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 554/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu

II SA/Ke 580/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu

III SA/Łd 501/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Łd 504/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za zwrot wydatków koniecznych związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór

III SA/Wr 541/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-17

Sprawa ze skargi A M na pismo M W D w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B

II SA/Ke 562/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu
1   Następne >   +2   +5   11