Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

VI SA/Wa 392/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

VI SA/Wa 384/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokat K. R. [...], koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (s...

VI SA/Wa 392/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata Z. J. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych oraz kwotę 39,60 złotych stanowiącą 22% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawne...

VI SA/Wa 23/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji uchylającej decyzję umarzającą postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową do celów ochrony osobistej oraz decyzji umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową. postanowił: oddalić ...

VI SA/Wa 2006/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata K. D. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto osiemdziesiąt złoty...

VI SA/Wa 107/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej centralnego zapłonu oraz gładkolufowej do celów sportowych

VI SA/Wa 1377/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanowił: odmówić adwokatowi W. Z. przyznania wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy

II SA/Po 625/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi I. C. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie przejścia prawa do depozytu broni na rzecz Skarbu Państwa oraz opłaty za przechowywanie broni w depozycie