Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6462 Wzory użytkowe X

VI SA/Wa 1101/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt.: 'Klapki kosmetyczne' nr Ru 61373

VI SA/Wa 974/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Wniosek w przedmiocie oddalenia sprzeciwu w sprawie prawa ochronnego na wzór użytkowy

II GZ 80/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy

VI SA/Wa 394/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-05

Wniosek w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy

II GZ 27/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy udzielenia prawa ochronnego na przedmiot zgł...

II GZ 70/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr Sp. 64/10 w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy