Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I SA 500/88 - Postanowienie NSA z 1988-07-19

Skarga Redakcji 'Tygodnika Polskiego' na nieudzielenie przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa odpowiedzi na krytykę prasową.

K 1/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

1. Przepisy art. 33 ust. 1 pkt 5 od słowa 'z zastrzeżeniem' oraz ust. 4 i 5 tego artykułu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 267; zm. Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268, Dz.U. 1984 nr 52 poz. 270, Dz.U. 1986 nr 1 poz. 1/ są niezgodne z przepisami art. 5 pkt 5 art. 8 ust. 1, art. 67 ust. 2 i art. 70 ust. 1 i 2 pkt 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,~2. Przepisy art. 35 ust. 2 i art. 49 ust. 2 ustawy powołanej w pkt 1 niniejsz...

Uw 3/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

1. Przepis par. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin /t.j. Dz.U. 1988 nr 2 poz. 10/ jest niezgodny z art. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin /Dz.U. nr 40 poz. 286; zm. Dz.U. 1984 nr 52 poz. 296; Dz.U. 1986 nr 42 poz. 202; Dz.U. 1988 nr 19 poz. 132/;~2. Ustala trzymiesięczn...