Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Gd 924/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-11

Sprawa ze skargi B. R. K. w przedmiocie uznania bezskuteczności wypowiedzenia lokalu

I SPP/Go 9/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-21

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę

I OZ 1285/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. B. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt IV SO/Wa 55/16

I OZ 1284/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu podania

I OZ 1230/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie naboru na stanowisko urzędnicze

I OSK 4329/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Gminy w B. w przedmiocie dopuszczenia do prac Rady podczas sesji Rady

I OZ 1293/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. P. na przewlekłość postępowania Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie postępowania o powrót małoletniej

II SO/Rz 23/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-03

Skarga K. S. na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego

II SO/Rz 22/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-03

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I SPP/Go 1/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-02-01

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100