Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

II SA/Łd 252/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I SA/Wa 699/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-01

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I OSK 1326/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu nr [...] przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa

I SAB/Wa 146/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Kr 686/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I SA/Wa 1336/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania

I OSK 1326/10 - Postanowienie NSA z 2012-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. nr [...] przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

II SA/Rz 848/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-10-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 98/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Po 575/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości,
1   Następne >   +2   +5   +10   15