Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6292 Przymusowy zarząd państwowy X

I OZ 983/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

IV SA/Wa 48/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I OSK 237/05 - Wyrok NSA z 2005-12-13

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie odmowy przyznania odszkodowania

IV SA/Wa 1784/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu