Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SO/Wr 2/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-16

Wniosek Wojewody D. o wymierzenie grzywny Gminie Miejskiej L.

III SO/Wr 2/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-16

Wniosek Wojewody [...] o wymierzenie grzywny Gminie L.

III SO/Wr 3/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-16

Wniosek Wojewody D. o wymierzenie grzywny Gminie Miejskiej L.

I OZ 634/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku Wojewody Łódzkiego o wymierzenie grzywny Radzie Miasta Z. za nieprzekazanie skargi

III SO/Wr 4/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-18

Wniosek Wojewody D. o wymierzenie grzywny Gminie L.Ś.

II OZ 445/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SO/Gl 2/14 wymierzające Radzie Miejskiej w Zabrzu grzywnę za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy

II SO/Gl 11/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta W. grzywny za nieprzekazaniem skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg publicznych

IV SO/Po 1/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-28

Wniosek Wojewody Wielkopolskiego przeciwko Radzie Gminy [...] o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie skargi

II SO/Wr 11/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-04

Wniosek Wojewody Dolnośląskiego o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w Lądku Zdroju za nieprzekazanie skargi do sądu w terminie

II SO/Ol 8/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-11-30

Wniosek Wojewody o wymierzenie Burmistrzowi '[...]' grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi