Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 29/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-02-16

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Gl 579/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

IV SA/Po 150/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

III SA/Kr 430/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-25

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia wynikającego z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Po 553/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie świadczeń rodzinnych

IV SA/Po 553/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 949/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 882/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   15