Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Ol 390/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

III SA/Wr 720/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-30

Wniosek o przyznanie nieopłaconych kosztów pomocy prawnej przyznanej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek wskutek sprzeciwu wniesionego od postanowienia referendarza sądowego sygn. akt III SA/Wr 720/09

I SA/Ol 654/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek zakończonej wyrokiem WSA w Olsztynie , sygn. akt I SA/Ol 654/13

I SA/Ol 403/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-12-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia '[...]', Nr '[...]', w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

I SAB/Gl 4/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-20

Sprawa ze skargi M. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

I SA/Gd 1069/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Ol 854/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, obejmującej sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia '[...]', Nr '[...]', w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

III SA/Łd 538/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundus...

II GSK 1010/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w N. T. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom

I SA/Bk 23/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w A. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego na postępowanie egzekucyjne
1   Następne >   +2   +5   10