Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 583/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004 r.

I SA/Po 1087/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za okres od sierpnia do grudnia 2001

I SA/Sz 63/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r.

I SA/Ol 229/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-28

Skarga A. Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Ol 247/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn

I SA/Sz 656/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi H. P. na pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie informacji o sposobie opodatkowania przychodów z najmu

I SA/Po 1048/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Wa 1367/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2004 r.

I SA/Po 660/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2003r.

III SA/Po 199/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za miesiąc sierpień 2005 roku
1   Następne >   +2   +5   +10   100