Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 26/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Bogusława C. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 115/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

I OW 149/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. J. o udzielenie pomocy finansowej w postaci zasiłku stałego

I OW 145/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. K. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

II GW 11/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-04

Wniosek w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego