Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Kr 753/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-29

Skarga Prokuratora Rejonowego na decyzję SKO z 28.04.2009r. znak [...], [...] w przedmiocie wstrzymania wykonywania prac wydobywania kopaliny i przeróbki kruszywa

VI SA/Wa 1852/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie negatywnego uzgodnienia możliwości udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny

II GSK 1103/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-30

Wniosek w przedmiocie niewyrażenia zgody na zmianę koncesji na eksploatację złoża kruszywa naturalnego