Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1268/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

VI SA/Wa 1295/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 1829/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia wyników egzaminu konkursowego na aplikację radcowską

VI SA/Wa 743/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego

VI SAB/Wa 2/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie bezczynności organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

II GSK 974/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

VI SA/Wa 2014/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych z [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1450/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

VI SA/Wa 1111/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie skreślenia z listy radców prawnych

VI SAB/Wa 78/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego
1   Następne >   3