Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

VIII SA/Wa 95/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnień środowiskowych

II SA/Wr 596/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew i krzewów

II SA/Wr 127/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

IV SA/Wa 675/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia

II SA/Bk 812/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OSK 1171/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-29

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi A. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Oczyszczania Terenu [...] - A. B. z siedzibą w K. na bezczynność Przewodniczącego Związku Międzygminnego 'Koniński Region Komunalny' w przedmiocie udostępnienia protokołu

IV SAB/Wa 48/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 394/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 61/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Wr 142/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J.G. w przedmiocie zwrotu podania
1   Następne >   +2   +5   8